Djelatnosti


 • Promicanje turističkih kapaciteta;
 • Organiziranje, oživljavanje starih običaja i svetkovina vezanih uz naš kraj;
 • Utvrđivanje biciklističkih i pješačkih staza u svrhu unapređivanja seoskog i eko turizma;
 • Upoznavanje s globalnom ekologijom koja uključuje edukaciju i aktiviranje građana za sudjelovanje u svim akcijama ovog kraja koje doprinose povećanju životnog standarda građana;
 • Organizacija izložbeno-promidžbeno-program proizvoda naših članova koji simboliziraju rad i djelatnost Udruge;
 • Organizirati turističke aktivnosti prema posebnim propisima, uključiti se u neprofitno poduzetništvo, provoditi organizaciju edukativnih eko i turističkih kulturnih programa u suradnji s relevantnim organizacijama i institucijama sa svrhom očuvanja prirodnih i kulturnih baština našeg kraja;
 • Potaknuti ekološku proizvodnju i plasman eko-proizvoda;
 • Organizirati okrugle stolove i tematske seminare, konzultacije, izložbeno-prodajne, bio i eko sajmove, posudionice, ljetne i zimske radionice, tečajeve;
 • Informiranje javnosti o djelatnostima Udruge;
 • Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje, razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad, izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti;
 • Ostale djelatnosti koje pridonose razvoju ekologije i turizma i podupiru miran suživot raznih etničkih skupina područja djelovanja Udruge.